نویسنده = پیرزادی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. آینده‌پژوهی روابط ایران با قدرت‌های بزرگ امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-112

یحیی فوزی؛ مهدی پیرزادی