تعداد مقالات: 23

1. سیاست به‌مثابه وفاداری تأملی در اصول برندسازی سیاسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-23

شروین مقیمی


2. ارتباط محرومیت نسبی با تعلق به ارزش‌های انقلاب اسلامی در میان نسل سوم انقلاب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

محمدرضا طالبان؛ زهرا اصفهانی


3. بازخوانی ترامپیسم؛ پدیده فراروی جهان اسلام

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-43

قربانعلی قربان‌زاده سوار؛ علی شریعتمداری


4. نظریات و الگوهای توسعه و کاربری آنها در ایران اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-39

فرج‌الله علی قنبری


5. امنیت ملی: مفهوم، تئوری، و عمل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-67

عبداله قنبرلو


6. عراق منسجم و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-71

محمدزمان راستگو


7. آینده‌پژوهی روابط ایران با قدرت‌های بزرگ امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-112

یحیی فوزی؛ مهدی پیرزادی


8. سیاست ایرانی در کتاب تذکره شاه طهماسب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-85

محمدعلی فتح‌اللهی


9. تغییرات ژئوپلیتیک در عراق و تحول در راهبرد سیاست خارجی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-139

علی اکبر اسدی


10. تکفیری‌ها و پروژۀ اسلام‌هراسی در غرب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-155

رضا رضایی


11. نگرشی فقهی بر مقابله با بیماری های واگیردار

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3-19

ساجده العبدالخانی


12. کوویدـ19 و سیاستگذاری؛ پاسخ‌ها و رویکردها

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 23-48

سیمین حاجی پور ساردویی


13. کرونا از بحران تا مسئله ؛ با تاکید بر حوزه حکمرانی

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 51-65

عبدالرحمن حسنی فر


15. چگونگی تاثیر معنویت در پیشگیری و درمان بیماری کرونا

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 89-111

حسین سلطان محمدی


16. بحران همه‌گیری کرونا و تأثیر آن بر سرمایۀ اجتماعی و اعتماد سیاسی در ایران

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 115-140

حامد عامری گلستانی؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزایی


17. ظرفیت های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در مقابله با همه گیری کرونا

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 143-159

علی پاشا غفاری؛ سید رضا حسینی


18. مناسبات حاکمیت و مردم بر پایه حقوق اساسی در ج. ا.ا در مواجهه با کرونا

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 163-184

سید محمدرضا محمودپناهی


19. بررسی شاخصه های سبک زندگی اسلامی در تقابل با سبک زندگی غربی در مواجهه با بحران کرونا

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 187-211

محمد مرادی بیناباج؛ میثم مرادی بیناباج


20. همه گیری کرونا: معنا و دلالت‌های سیاسی آن در ایران

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 215-235

حمید ملک زاده؛ مینا زحمتکش


22. حکمرانی خوب مقوله ای سیاسی در راستای تامین سلامت (شرایط بحرانی کرونا)

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 251-274

حسین نعمتی؛ مصطفی انصاری


23. تغییر مفهوم امنیت ملی در جهان پساکرونا

دوره 3، شماره 1، مرداد و شهریور 1400، صفحه 275-296

شهرام وثوقی راد