تکفیری‌ها و پروژۀ اسلام‌هراسی در غرب

نویسنده

کارشناسی‌ارشد اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی.

چکیده

فعالیت‌های خشونت آمیز گروه‌های تکفیری، به خصوص گروه تروریستی داعش نقش بزرگی در تکمیل پروژه‌ی اسلام هراسی در غرب داشته است. این گروه‌های تروریستی با منتشر ساختن تصاویر و فیلم های متعدد از اقدامات خشن و غیرانسانی خود در رسانه های غربی، سعی بر آن دارند تا اسلام را به عنوان دین خشونت و افراط‌گرایی معرفی کنند. از سوی دیگر، کشورهای غربی نیز با هدف مهار قدرت روز افزون اسلام سیاسی در تلاش اند تا چهره‌ی مخدوشی از دین اسلام به ملت خود معرفی کنند. به این ترتیب، افراط‌گرایی گروه‌های تکفیری به دستاویزی برای غرب، به منظور مقابله با اسلام‌گرایان تبدیل شده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن تشریح علل مقابله‌ی غرب با اسلام، اعمال نابخردانه‌ی تکفیری‌ها را تقویت‌کننده‌ی پروژه‌ی اسلام هراسی در غرب معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها


تودنهوفر، یورگن.(1394). ده روز با داعش: از درون دولت اسلامی. ترجمه علی عبداللهی و زهرا معین الدینی. تهران: انتشارات کتاب کوله پشتی
حسینی، خاتم.(1390). جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده. همدان: انشارات دانشگاه بوعلی سینا
خراسانی، رضا.(1389). مواجهه ی غرب و اسلام سیاسی در دوره ی معاصر(چیستی و چرایی آن). در فصلنامه علوم سیاسی. 13(1) (پیاپی49). بهار. صص 65-94
زینالی، صادق.(1394). اسلام هراسی غربی، زمینه های اجتماعی و رویکرد های سیاسی. در فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام. 16. (1) (پیاپی61). بهار. صص 127-167
مرشدی زاد، علی و غفاری هشجین، زاهد.(1386). اسلام هراسی در اروپا ؛ ریشه ها و عوامل. در دو فصلنامه دانش سیاسی. 3 (2). پاییز و زمستان. صص 113-139
نخعی، معصومه.(1390). درآمدی بر چرایی اسلام هراسی. در دو ماهنامه کیهان فرهنگی. 28 (300 و 299).آبان و آذر. صص48-56
نقیب‌زاده، احمد.(1385). نیاز به دشمن، این بار اسلام. در دو فصلنامه مطالعات میان فرهنگی. 1. (3). پاییز و زمستان. صص 1- 40.
 
Cbsnews. (2016). Nicefrance attack: rhode island muslim center vandalized in wake of france attack. July 15. http.//www.cbsnews.com/ (accessed in 5 june 2016)
Cnn. (2015). Paris massacre: at least 128 killed in gunfire and blasts. November 14. http.//cnn.com/ (accessed in 7 june 2016)
Dabiq.(1437). The rafidah from ibnsaba to the dajjal. Rabi al-akhir. Issue 13
http://www.mehrnews.com/
Kalin, I. (2014). Isis and islamophobia. November 15. https.//www.dailysabah.com/ (accessed 5 june 2016).
Masci,david.(2005). An uncertain road,muslims and the future of Europe. October 19. http://www.pewforum.org/ (accessed 5 june 2016).
Soltas,evan&sethstephens-davidowitz. (2015). The rise of hate search. December 12. Https://www.nytimes.com/ (accessed in 7 june 2016).
Theguardian.(2015). Islamophobia plays right into the hands of isis. November 25. https.//www.theguardian.com/ (accessed 5 june 2016).
Yuhas, alan.(2015). Muslim population in Europe to reach 10% by 2050. April 2. https:// www. Theguardian. Com/ (accessed 1 june 2016.